HomeToestemming

Toestemmingsverklaring foto's/filmpjes voor gebruik promotie

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij volgens de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) de nadrukkelijke toestemming nodig voor het verwerken van uw gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportbedrijf De Fryske Marren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze Privacy Policy, deze is te raadplegen op onze website: www. Sportbedrijfdfm.nl.


Met dit formulier geef ik Sportbedrijf De Fryske Marren toestemming om persoonsgegevens van u dan
wel uw zoon/dochter te verwerken.


Ik geef toestemming om de volgende gegevens te verwerken:

  • Persoonsgegevens op te slaan in daarvoor noodzakelijke systemen;
  • Het maken en publiceren van foto’s en filmpjes op diverse kanalen, zoals website, sociale
    media, enz.;

    Ik ga akkoord met maken van foto’s en dat deze worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

    Sportbedrijf De Fryske Marren