UncategorizedSubsidie verduurzaming sportcomplexen

Wij begrijpen hoe belangrijk jullie verenigingen en stichtingen zijn voor de leefbaarheid in gemeente de Fryske Marren en willen jullie daarom helpen bij het verduurzamen van jullie gebouwen. 

Er zijn drie mogelijkheden vrij gekomen om subsidies aan te vragen die jullie helpen met verduurzamen. Wacht niet langer en zorg dat jullie gebouw klaar is voor de toekomst! Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden. 

 

PROVINSJE FRYSLÂN

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân hebben zojuist een subsidie opengesteld waarmee jullie je eigendom kunnen verduurzamen. En dat betekent dat er tussen 8 en 25 mei 2023 én tussen 18 september en 5 oktober 2023 een aanvraag ingediend kan worden voor deze subsidie.

Als jullie aanvraag wordt toegewezen, kunnen jullie in het begin van het najaar 2023 al starten met de investeringen. Het enige wat jullie hoeven te doen, is een aanvraag indienen via: IMF thematender verduurzaming maatschappelijk vastgoed | Fryslan

Deze subsidie is bedoeld voor gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals dorpshuizen, sportaccommodaties, musea, kerken en zelfs kinderboerderijen. Een belangrijke voorwaarde is dat jullie pand bijdraagt aan de leefbaarheid in jullie dorp of wijk.

Hebben jullie vragen of willen jullie meer informatie? Dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Provinsje Fryslân via 058 – 292 59 25 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 -17.00 uur).

 

FRYSKE FÛNS SKJINNE ENERZJY

Het Fryske Fûns Skjinne Enerzjy heeft een lening voor clubs om te verduurzamen. Meer informatie vindt u hier!

 

ORANJE FONDS

Vijftig ontmoetingsplekken in Nederland krijgen de kans om hun energiekosten te verlagen. Met advies, begeleiding en een bijdrage van € 25.000 kunnen deze locaties hun pand verduurzamen en zich ontwikkelen tot een duurzame inspiratieplek voor de buurt of het dorp. Dit wordt mogelijk gemaakt door de lancering van het programma WarmteBoost, een initiatief van het Postcode Loterij Buurtfonds, KNHM Foundation, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).

Het programma wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Buurthuizen, broedplaatsen, bewonersbedrijven en andere ontmoetingsplekken kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de startbijeenkomst via: WarmteBoost helpt vijftig ontmoetingsplekken in Nederland met verduurzamen | Oranje Fonds.

Sportbedrijf De Fryske Marren