HomeStimuleringsbudget om sporters aan je vereniging te binden

Stimuleringsbudget NOC*NSF

Wil je actief in de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen. Sport- en beweegaanbieders kunnen in de periode t/m 31 december 2022 éénmalig maximaal €850,- aanvragen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Sportbedrijf De Fryske Marren