HomeSportfun

Sportfun

Op het gebied van sport en spel biedt sporthal Sportfun vele mogelijkheden. Diverse basisscholen en middelbare scholen organiseren gymlessen in Sportfun. Ook is Sportfun de thuisbasis van een aantal verenigingen; dit zijn Zwemvereniging AVENA,  Badmintonvereniging VKH, Basketbal vereniging Oaters JoureSportclub Joure afdeling korfbalVC JoureZVV HaskerlandVolièrevereniging Joure, Dynamic Tennis en ClubExtra.

Samen met je vrienden een sportief avondje plannen, een sportdag organiseren of een sportief bedrijfsuitje beleven met collega’s? Bijna alles is mogelijk in sporthal Sportfun. Daarnaast beschikt de sporthal ook over een vergaderruimte voor bijvoorbeeld een ALV. 

Informatie over Sportfun

 • Sportfun

Sporthal Sportfun is voorzien van een Klasse 1 combi-elastische professionele sportvloer.

 • Afmetingen
  • 24 meter x 48 meter
  • 7 meter hoog
  • In 3 delen te verdelen door middel van neerlaatbare scheidingswanden
 • Belijning sporthal
  • 1 Centre court volleybalveld
  • 3 Volleybalvelden met 7 meterlijn (voor alle niveaus, ook mini’s)
  • 9 Badmintonvelden
  • 6 Oefenbuckets basketbal
  • Handbalveld (inclusief hulpcirkel voor mini’s)
  • Korfbalveld
  • Voetbalveld
  • Boksring
 • Faciliteiten sporthal
  • 6 Grote kleedkamers voorzien van douches en toiletten, hiervan zijn er 2 geschikt voor minder validen
  • 2 Scheidsrechters kleedruimtes
  • Tribune voorzien van meer dan 100 zitplaatsen met daarachter voldoende ruimte om te staan
  • Elektronisch scorebord
  • Klimwand
SportFun Sporthal

Evenement in Sportfun

Sportbedrijf De Fryske Marren beschikt over een eigen evenementenzaal. Deze ruimte ligt naast Sportfun en grenst aan de centrale entreehal van het complex. Het is mogelijk om het hele assortiment van de horeca hier te nuttigen. Wij bieden ook bier, wijn en lichte alcoholische dranken aan. De evenementenzaal van Sportfun is leuk om een team overwinning of een gewoon uitje te vieren.

Actuele bezetting Sportfun

Actuele bezetting Sportfun komende week

Contact

Wilt u meer informatie over de sporthal of contact opnemen voor een evenement in de sporthal? Vul dan onderstaande formulier in en we nemen spoedig contact met je op!

  Naam:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Bericht:

  Regels huren sporthal

  1. De huurder draagt er zorg voor dat de zaal in een opgeruimde en nette staat wordt achtergelaten. Afval dient in de daartoe bestemde bakken te worden gegooid.
  2. De huurder voorkomt onnodige vervuiling en draagt zorg voor een ordelijk gebruik van de sportzaal.
  3. De sportzaal mag door deelnemers aan activiteiten niet worden betreden, alvorens de leiding aanwezig is. De leiding mag de sportzaal niet verlaten, voordat alle deelnemers zijn vertrokken. De huurder oefent bij de toegang toezicht op het binnentreden van onbevoegden.
  4. De huurder draagt er zorg voor dat de activiteiten in de sportzaal onder gekwalificeerde leiding plaatsvinden. Het gebruik van gymtoestellen of –hulpmiddelen is slechts toegestaan onder leiding of toezicht van personen, die daartoe bevoegd geacht worden blijkens hun specifieke opleiding, ervaring, vaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
  5. De huurder blijft verantwoordelijk voor onoordeelkundig en/of onverantwoordelijk gebruik van bedoelde gymtoestellen of – hulpmiddelen.
  6. Het is verboden om in de sportzaal (huis)dieren mee te nemen, met uitzondering van blindengeleide- en/of hulphonden.
  7. Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor de huurder.
  8. Zonder verleende (schriftelijke) toestemming van de verhuurder is het de huurder verboden:
   a. eigen materialen van welke aard dan ook in de sportzaal te plaatsen en/of op te slaan;
   b. materialen of toestellen uit de sportzaal te verwijderen of buiten de sportzaal te gebruiken;
   c. reclame- of andere aanduidingen in de sportzaal aan te brengen;
   d. veranderingen aan te brengen aan de sporthal of de inventaris.
   e. de verhuurder is gerechtigd alles wat zonder toestemming is aangebracht, geplaatst, gewijzigd of verwijderd op kosten van de huurder ongedaan te maken of te herstellen.
  9. Het is verboden in de sportzaal alcohol of verdovende middelen te bezitten en/of te gebruiken.
  10. Glaswerk en etenswaren zijn, in de zaal en in kleedruimten niet toegestaan.
  11. Toeschouwers mogen alleen op de tribune plaatsnemen.
  12. Het is verboden de sportruimten te betreden met (sport)schoenen die buiten zijn gedragen of (sport)schoenen met afgevende zolen. Het betreden van de sportruimte is uitsluitend toegestaan met blote voeten of met schone (sport)schoenen met niet afgevende zolen.
  13. De huurder dient te allen tijde zorg te dragen dat de nooduitgangen vrij blijven en niet geblokkeerd worden door toestellen of ander materiaal, noch tijdens noch na afloop van het gebruik.
  14. Het is de huurder toegestaan de inventaris te gebruiken die in de sportzaal aanwezig is en wat in eigendom is van verhuurder, voor zover benodigd voor de sportbeoefening door huurder. De inventaris mag alleen worden gebruikt in de sportruimte en wel voor het doel waarvoor de inventaris is bestemd.
  15. Na gebruik dient de huurder de materialen en toestellen terug te zetten op de daarvoor bestemde plaats, waarbij de toestellenberging in een ordelijke- en nette staat wordt achtergelaten.
  16. Het is niet toegestaan knopen te leggen in de klimtouwen, ook al worden deze er weer uitgehaald na afloop van het gebruik.
  17. Het is niet toegestaan om in de touwen van de klimwand te klimmen, dan wel te klimmen op de klimwand.
  18. Magnesiumgebruik is toegestaan, mits de sportruimte en inventaris na afloop door de gebruiker worden gereinigd. Het gebruik van hars en/of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
  19. De huurder onthoudt zich van activiteiten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze kunnen leiden tot schade aan het gebouw, de inventaris en het materiaal.
  20. De huurder dient te voorkomen dat omwonenden overlast / hinder ondervinden van de activiteiten van de huurder.
  21. Huurders/gebruikers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens het management, worden verwijderd.

  Sportbedrijf De Fryske Marren