HomeSportakkoord

Voor 2023 is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen. In 2024 start het nieuwe sportakkoord 2 met een nieuwe regiegroep. De aanvragen die worden ingezonden zullen door de nieuwe regiegroep behandeld worden einde kwartaal 1. 

Sportakkoord

Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen (écht iedereen) plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. In 2020 hebben verenigingen, sporters, beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke instellingen ambities voor sport, bewegen en gezondheid samengevat in het Sport- en Beweegakkoord van De Fryske Marren.  

In het Sport- en Beweegakkoord staat dat: iedereen in de gemeente kan meedoen aan sport en bewegen, er een toekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuur is, dat kinderen en jongeren fit en vaardig zijn, en dat sport- en beweegaanbieders vitaal en toekomstgericht zijn. 

De ambities zijn uitgewerkt in vier thema’s met acties om deze te realiseren. Daarnaast is er dankzij het Lokaal Sport- en Beweegakkoord de komende drie jaren jaarlijks 30.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van één of meer thema’s. Door o.a. corona is de bijdrage in het jaar 2021 zelfs verdubbeld door het Rijk. In totaal is er in de periode van 2020 t/m 2022 €90.000 beschikbaar voor sport binnen de gemeente. 

Verenigingen, sporters, beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, en maatschappelijke instellingen worden uitgedaagd om samen een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. Lees het Sportakkoord, zoek aanknopingspunten en kom met een voorstel. Heb je vragen of wil je even sparren Dan mag je natuurlijk altijd contact opnemen.  

Sport- en beweegakkoord

Sportformateur

Ontstaan Sport- en Beweegakkoord

Onder leiding van sportformateur Eralt Broers formuleerden ongeveer twintig sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke instellingen ambities voor sport, bewegen en gezondheid. Ook gaven de betrokkenen aan op welke manier zij willen bijdragen aan het realiseren van de ambities. 

Ook bedrijven en inwoners worden uitgedaagd een bijdrage te leveren. Zij worden door de regiegroep uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken. Vervolgens verdeelt de regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaar. 

Regiegroep

Uit de interactieve sessies is een groep voortgekomen met daarin vrijwilligers en professionals uit de sport- en beweegwereld. Zij vormen samen de regiegroep. Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers zich verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen. 

 

De regiegroep bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord en zorgt voor een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. Alle verenigingen en organisaties die zich betrokkenen voelen bij het sporten en bewegen in De Fryske Marren maar ook bedrijven en enthousiaste inwoners worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren. Zij worden uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken waarna de regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaar verdeelt. 

Om je te enthousiasmeren hebben wij een praatplaat ontwikkeld, die je hier kunt bekijken.

Wil je liever sparren en of heb je vragen? De regiegroep helpt graag bij de totstandkoming van projecten die een bijdragen leveren aan de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord.

Sport- en beweegakkoord

Sportakkoord lezen

Klik hieronder om het sportakkoord te lezen.

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit verschillende mensen uit het werkveld rondom sport in de gemeente. De regiegroep wordt vertegenwoordigd door iemand van het Sportbedrijf, De Kear, de gemeente, Pegasus, De Reddingsbrigade en VC Joure.

Voorwaarden

 1. Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord
  In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord?
 2. Doelstellingen en resultaten
  In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
 3. Plan van aanpak
  Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?
 4. De organisatie en uitvoering
  In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?
 5. Schaalbaarheid
  In hoeverre wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/ activiteiten?
 6. Borging van aanbod, samenwerking en kennis
  In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis verspreid?
 7. Cofinanciering en financiële borging
  In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

Aan alle bovenstaande criteria wordt door de begeleidingsgroep een score toegekend op een schaal van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al dan niet wordt toegekend. Daarnaast wordt gekeken naar de spreiding van aangevraagde projecten over de 4 afzonderlijke thema’s, zodat ervoor gezorgd wordt dat niet alle middelen naar één of twee thema’s gaan.

Projecten

In 2020 zijn verschillende projecten uitgevoerd met ondersteuning van het lokaal Sport- en Beweegakkoord. Elk jaar kan de regiegroep voor € 30.000,- aan subsidies verstrekken aan initiatieven die het sporten en bewegen in gemeente De Fryske Marren stimuleren. De volgende projecten zijn gerealiseerd:

 • Alle scholen in de gemeente De Fryske Marren voorzien van springtouwen voor een springtouwactie.
 • Tijdelijke lichtinstallatie voor buitentrainingen voor onder andere VC Joure. 
 • Aanschaf buitensportmaterialen voor Pegasus Lemmer 
 • Aanschaf buitensportmaterialen voor Gymnastiek vereniging De Wâlde Elahuizen 
 • Aanschaf portofoons voor gebruik ondersteuning tijdens (sport)evenementen voor Reddingsbrigade Lemmer 
 • Bijdrage voor opzet buitensportactiviteiten voor SportXperience Bakhuizen 
Vanwege de coronacrisis konden er minder activiteiten worden georganiseerd. Daarom hebben we een aantal aanvragen voor specifiek materiaal om in de coronaperiode wel te kunnen trainen toegekend.
 
In 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd:
 • Wolkom werom evenement TV Joure
 • Zomersportweek Sportbedrijf De Fryske Marren & Sociaal Werk De Kear
 • Online in beeld brengen van het sportaanbod in de gemeente, Sportbedrijf De Fryske Marren & Sociaal Werk De Kear
 • Onderzoek Sport- en Beweegvraag inwoners gemeente De Fryske Marren
 • Onderzoek betaalbaarheid van sportbeoefening in gemeente De Fryske Marren 
 • SportPlus programma, Sportbedrijf De Fryske Marrren
 • Spelenderwijs In Beweging
 • Online webinars ‘Welkom op de Club’ en ‘Cursus Vertrouwenspersoon’ 

Sportakkoord in de media

Het lokaal sportakkoord is al meerdere keren in de media geweest. Lees hieronder artikelen in de media.

Jouregio over de oprichting

Subsidie verstrekking in 2020

Verlichte buitensport locatie

Subsidie verstrekking in 2021

Aanvraagformulier subsidie Lokaal Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren

 

  Contactgegevens

  Ambitie

  Omschrijving activiteit


  Financiële gegevens

  Heb je een bijlage of een begroting? Mail deze na het indienen van je aanvraag naar sportakkoord@sportbedrijfdfm.nl

  Sportbedrijf De Fryske Marren