HomeSportakkoord 2.0

Wat is het Sportakkoord ook alweer?

De basis voor het lokaal sportakkoord is het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 werd gesloten. In gemeente de Fryske Marren hebben we hier afgelopen jaren succesvol invulling aangegeven.

Op 1 april 2023 ging Sportakkoord II van start. Het Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

De lokale Sportakkoorden maken een actieplan, zo ook de Fryske Marren. Iedere sportvereniging, (ondernemende) sportaanbieder, maatschappelijke, zorg- en onderwijsinstelling of geïnteresseerde kan op elk moment instappen en meedoen.

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale Sportakkoord.

Op sportakkoord.nl lees je meer over de zes thema’s:
• Inclusie en diversiteit
• Sociaal veilige sport
• Vitale sportaanbieders
• Vaardig in bewegen
• Ruimte voor sport en bewegen
• Maatschappelijke waarde van topsport

Sportbedrijf De Fryske Marren