UncategorizedSport Inclusie Fonds

Sportbedrijf de Fryske Marren wil meer inwoners van Friesland in beweging brengen om zo bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van inwoners. Wij helpen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, daarom heeft de Provincie Fryslân het Sport Inclusie Fonds opgericht.

Lees hier de voorwaarden. En doe een aanvraag voor het Sport Inclusie Fonds.

Voor wie is het?

Met behulp van het Sport Inclusie Fonds (SIF) kunnen mensen die drempels ervaren om te gaan sporten worden geholpen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwetsbare kinderen, mensen met een beperking, mensen met een smalle beurs, senioren, nieuwkomers of mensen uit de LHBTIQ+ community.

Bij het SIF speelt de sportclub een essentiële rol. De sportclub is namelijk veel meer dan alleen een aanbieder van sportactiviteiten. Het is een veilige omgeving, de plek voor sociale contacten, een middel tegen eenzaamheid en een plek waar veel kinderen zoveel tijd doorbrengen dat ze daar gedeeltelijk opgroeien. De club speelt een centrale rol in de Mienskip en is bij uitstek de plek voor het creëren van een inclusiever en toegankelijker sportaanbod.

Via het SIF kunnen sportclubs een voucher t.w.v. maximaal EUR 1.000 aanvragen en deze inzetten voor de ontwikkeling van activiteiten voor nieuwe doelgroepen. Welk type activiteit de club organiseert is zelf te bepalen, maar te denken valt aan bijvoorbeeld:

  • Beweegactiviteiten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen
  • Expertise inhuren die hen helpt om tot dit aanbod te komen
  • Inloopdagen/proeflessen voor specifieke doelgroepen organiseren
  • Accommodatie (fysiek) toegankelijk maken voor iedereen
  • Materialen aanschaffen voor bijv. senioren, mensen met een beperking of nieuwkomers
  • Inhuren van expertise van een anti-discriminatie voorziening
  • Organiseren van inspiratieavonden over diversiteit, inclusie en/of toegankelijkheid

Wij willen de Friese clubs dan ook uitdagen om activiteiten te ontwikkelen waarbij het gaat om inclusie en toegankelijkheid. De clubs stimuleren om met een vernieuwend aanbod ook doelgroepen aan te spreken die tot op heden niet direct naar de vereniging toekwamen of een bepaalde drempel ervaarden. Uiteindelijk gaat het ook om een stukje bewustwording bij de clubs dat zij nog niet altijd even toegankelijk voor alle inwoners zijn.

Wat is het Sport Inclusie Fonds?

Sport Fryslân is coördinator van het Sport Inclusie Fonds (SIF). Dit betekent dat Sport Fryslân het fonds beheert en sportclubs bij hen de aanvragen voor activiteiten moeten doen. Het gaat om een laagdrempelige regeling zodat clubs gemakkelijk en snel de financiële ondersteuning kunnen aanvragen en kunnen focussen op de inhoud van de activiteit.

Het doel is om Friese clubs met behulp van het fonds te helpen in hun inclusieve ambities en hen niet te belasten met veel administratieve handelingen. De insteek is dan ook om de regeling laagdrempelig te organiseren.
Vraag het Sport Inclusie Fonds aan. 

Sportbedrijf De Fryske Marren