HomeSpelenderwijs in Beweging

Spelenderwijs in Beweging

Een project met steun van Stichting De Friesland

Over het project

Door samenwerking met en het gebruik maken van bestaande structuren, worden kinderen tussen 2 en 7 jaar uit De Fryske Marren door SPELENDERWIJS IN BEWEGING uitgenodigd om meer te bewegen. De Friese kinderen profiteren hiervan; door spel en beweging worden de kinderen fit, vaardig en het brein wordt juist gevormd voor een optimale ontwikkeling, waardoor kinderen minder leer- en gedragsuitdagingen op hun pad krijgen. Verder blijkt dat een betere motorische vaardigheid op jonge leeftijd gerelateerd is aan een lagere BMI op latere leeftijd. De verschillende onderdelen van het project worden hieronder toegelicht. Naast deze onderdelen organiseren we informatiebijeenkomsten en een jaarlijkse netwerkbijeenkomst. 

Heb je vragen over het project of wil je contact opnemen met de projectgroep? Dat kan door te mailen naar sib@sportbedrijfdfm.nl

In het eerste jaar

0
Kinderen
0
Basisscholen
0
Peuterspeelzalen en kinderopvang
0
Gymverenigingen

Doelen

Gymnastiekverenigingen in Gemeente De Fryske Marren organiseren twee keer per week kind- en oudergym en peuter-/kleutergym en maken hierbij gebruik van het nijntje beweegdiploma. 

Op basisscholen worden er op twee momenten in de week bewegingslessen gegeven door vakleerkrachten van Sportbedrijf De Fryske Marren.

Door inzet van de beweegkalender van OER Onderwijs wordt er dagelijks in
de schoolse setting meer (gerichte) beweging
aangeboden door pedagogisch medewerkers en
leerkrachten.

Bij alle kleuters op de basisschool wordt een korte
motorische screening uitgevoerd. De resultaten worden
uitgewerkt en teruggekoppeld naar school en, indien nodig ook naar ouders. 

De kinderen met een motorische achterstand, worden
uitgebreider getest. Partners die hierin meewerken zijn buurtwerkers sport van Sociaal Werk De Kear, OER Onderwijs en Loes Meerman MRT.  

Op basis van de screening en input van de
groepsleerkracht(en) en eventueel ouders, krijgen
kinderen met een motorische achterstand een MRTtraject aangeboden onder schooltijd.

Kinderen die extra aandacht voor de motorische
ontwikkeling kunnen gebruiken, krijgen 4 gratis
proeflessen aangeboden bij Club Level Up. Dit zijn
zowel de kinderen die het MRT-traject volgen, als
kinderen die hier niet aan meedoen, maar wel extra
aandacht kunnen gebruiken.

Voor deze kind-begeleiders wordt er scholing
aangeboden om bewuste aandacht aan de motorische
ontwikkeling van de kinderen te besteden.

Ontwikkelen en geven van een praktische scholing voor
het sporttechnisch kader/trainers van verenigingen,
zodat de trainers voldoende kennis en vaardigheden
bezitten om kinderen een breed motorisch aanbod te
geven. In de huidige opleidingen voor vrijwilligers is
deze kennis nog onvoldoende verwerkt.

In samenwerking met scholen, GGD, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd speciaal gericht op ouders. De informatiebijeenkomsten worden drie keer per schooljaar georganiseerd in november 2021, februari 2022, en mei 2022. 

Met als doel: Werken aan een ‘vaardige generatie’ worden ouders, trainers, coaches, buurtwerkers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten eens per jaar uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst. 

Projectpartners

Over Stichting De Friesland

Stichting De Friesland steunt innovatieve projecten die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg én leven. Ze richten zich op projecten die passen bij de thema’s vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid. Het project Spelenderwijs in Beweging ontvangt financiële steun van Stichting De Friesland voor de uitvoering van het project. 

Sportbedrijf De Fryske Marren