HomeSpelenderwijs in Beweging

Spelenderwijs in Beweging

Spelenderwijs in Beweging
Een project met steun van Stichting De Friesland

Over het project

Door samenwerking met en het gebruik maken van bestaande structuren, worden kinderen tussen 1,5 en 7 jaar uit De Fryske Marren door SPELENDERWIJS IN BEWEGING uitgenodigd om meer te bewegen. De Friese kinderen profiteren hiervan; door spel en beweging worden de kinderen fit, vaardig en het brein wordt juist gevormd voor een optimale ontwikkeling, waardoor kinderen minder leer- en gedragsuitdagingen op hun pad krijgen. Verder blijkt dat een betere motorische vaardigheid op jonge leeftijd gerelateerd is aan een lagere BMI op latere leeftijd. De verschillende onderdelen van het project worden hieronder toegelicht. Naast deze onderdelen organiseren we informatiebijeenkomsten en een jaarlijkse netwerkbijeenkomst. 

Heb je vragen over het project of wil je contact opnemen met de projectgroep? Dat kan door ons contactformulier in te vullen of te mailen naar sib@sportbedrijfdfm.nl

  Team Spelenderwijs in Beweging

  Voor basisscholen

  Kinderen tussen 1,5 en 7 jaar uit gemeente De Fryske Marren worden door SPELENDERWIJS IN BEWEGING uitgenodigd om meer te bewegen. Doet uw school ook mee? U kunt dan het volgende verwachten:

  • Motorische screenings voor groep 2 door een specialist;
  • 8 motorisch remedial teaching lessen;
  • Beweegkalenders voor in de klas, voor groep 1 t/m 4;
  • Scholingsbijeenkomsten voor leerkrachten, met elk een ander thema omtrent bewegen, waarbij o.a. het erkende nijntje beweegdiploma certificaat behaald kan worden;
  • Informatiebijeenkomst voor ouders over het bewegen van/met hun kind.

  Dankzij de financiële ondersteuning van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord en Stichting De Friesland kunnen we de kosten voor dit programma extreem laag houden. Wanneer u aanhaakt bij het project, betaalt u voor het eerste schooljaar van deelname € 250,- en het daaropvolgende jaar of jaren van deelname €150,-. De kosten van dit gehele programma zouden normaal gesproken minimaal €2000,- per schooljaar bedragen. Een uitzonderlijke kans dus om nu mee te doen!

  Voor gym- en turnverenigingen

  Kinderen tussen 1,5 en 7 jaar binnen de gemeente De Fryske Marren worden uitgenodigd om meer te bewegen door middel van het project SPELENDERWIJS IN BEWEGING. Ook de gym- en turnverenigingen kunnen zich hierbij aansluiten. Wat kan jullie vereniging verwachten?

  • De mogelijkheid om trainers en leidsters naar een scholing voor het nijntje Beweegdiploma te laten gaan.
  • De mogelijkheid om twee keer een subsidie van €400,- te ontvangen wanneer er kleuter- en peutergym en ouderkind gym aan de hand van het nijntje Beweegdiploma wordt gegeven.

  Inmiddels is de eerste scholing van het nijntje Beweegdiploma geweest, en maar liefst 16 deelnemers hebben hier het certificaat bewegen met nijntje behaald! Daarnaast is er op dit moment al veel kleuter- en peutergym aanbod in de gemeente. Biedt jullie vereniging al kleuter- en peutergym en/of ouder- en kind gym aan? Vul dan onderstaande gegevens in om te bekijken of jullie in aanmerking komen voor de subsidie.

   In het eerste jaar

   0
   Kinderen
   0
   Basisscholen
   0
   Peuterspeelzalen en kinderopvang
   0
   Gymverenigingen
   Spelenderwijs in Beweging

   Doelen

   Spelenderwijs in Beweging
   Club Level Up
   Beweegkalender OER Onderwijs
   Team Spelenderwijs in Beweging

   Gymnastiekverenigingen in Gemeente De Fryske Marren organiseren twee keer per week kind- en oudergym en peuter-/kleutergym en maken hierbij gebruik van het nijntje beweegdiploma. 

   Locatie Lemmer: Gymvereniging Pegasus

   Lessen peuter-, kind- en oudergym mét nijntje beweegdiploma op vrijdagmiddag van 15:30 uur tot 16:15 uur. 

   Lessen peuter- en kleutergym zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag op diverse tijden. 

   Op basisscholen worden er op twee momenten in de week bewegingslessen gegeven door vakleerkrachten van Sportbedrijf De Fryske Marren.

   Door inzet van de beweegkalender van OER Onderwijs wordt er dagelijks in
   de schoolse setting meer (gerichte) beweging
   aangeboden door pedagogisch medewerkers en
   leerkrachten.

   Bij alle kleuters op de basisschool wordt een korte
   motorische screening uitgevoerd. De resultaten worden
   uitgewerkt en teruggekoppeld naar school en, indien nodig ook naar ouders. 

   Spelenderwijs in Beweging
   Spelenderwijs in Beweging
   Club Level Up
   SportFun Klimmen

   De kinderen met een motorische achterstand, worden
   uitgebreider getest. Partners die hierin meewerken zijn buurtwerkers sport van Sociaal Werk De Kear, OER Onderwijs en Loes Meerman MRT.  

   Op basis van de screening en input van de
   groepsleerkracht(en) en eventueel ouders, krijgen
   kinderen met een motorische achterstand een MRTtraject aangeboden onder schooltijd.

   Kinderen die extra aandacht voor de motorische
   ontwikkeling kunnen gebruiken, krijgen 4 gratis
   proeflessen aangeboden bij Club Level Up. Dit zijn
   zowel de kinderen die het MRT-traject volgen, als
   kinderen die hier niet aan meedoen, maar wel extra
   aandacht kunnen gebruiken.

   Voor deze kind-begeleiders wordt er scholing
   aangeboden om bewuste aandacht aan de motorische
   ontwikkeling van de kinderen te besteden.

   Sportweek
   SportbedrijfDFM Klimmen
   Beachvolleybal

   Ontwikkelen en geven van een praktische scholing voor
   het sporttechnisch kader/trainers van verenigingen,
   zodat de trainers voldoende kennis en vaardigheden
   bezitten om kinderen een breed motorisch aanbod te
   geven. In de huidige opleidingen voor vrijwilligers is
   deze kennis nog onvoldoende verwerkt.

   In samenwerking met scholen, GGD, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd speciaal gericht op ouders. De informatiebijeenkomsten worden drie keer per schooljaar georganiseerd in november 2021, februari 2022, en mei 2022. 

   Met als doel: Werken aan een ‘vaardige generatie’ worden ouders, trainers, coaches, buurtwerkers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten eens per jaar uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst. 

   Projectpartners

   Over Stichting De Friesland

   Stichting De Friesland steunt innovatieve projecten die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg én leven. Ze richten zich op projecten die passen bij de thema’s vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid. Het project Spelenderwijs in Beweging ontvangt financiële steun van Stichting De Friesland voor de uitvoering van het project. 

   Sportbedrijf De Fryske Marren