HomeOrganisatie

Organisatie

Welkom bij Sportbedrijf De Fryske Marren. Wij stimuleren, faciliteren en realiseren sportbeoefening en lichaamsbeweging. Het sportbedrijf is een zelfstandige maatschappelijke organisatie, waarbij gemeente De Fryske Marren de enige aandeelhouder is. Samen met vele partners uit diverse sectoren zoals de zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie werken wij elke dag aan een vitale en gezonde gemeente. Een gemeente waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek innemen, waarin sport en bewegen voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Met onze inzet brengen wij de inwoners in beweging. Dit doen wij in het bijzonder door de exploitatie en het beheer van Sportief Knooppunt Joure, beter bekend als Swimfun & Sportfun in Joure.

Onderdelen

Sportbedrijf De Fryske Marren bestaat uit drie locaties. Dit zijn Swimfun, Sportfun en Zwemschool De Fryske Marren.

Meer informatie hierover kunt u hier vinden. 

Swimfun
Dietha Paauw

Directeur

Directeur-Bestuurder van Sportbedrijf De Fryske Marren is vanaf 1 december 2019 mevrouw Dietha N. Paauw. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap.

Prijzen

  • Beste zwembad van Nederland 2019, categorie +200.000 bezoekers
  • Beste online zwembad van 2019
  • Beste online zwembad van 2018
Swimfun Joure
Swimfun

Kantoor

Het sportbedrijf bevindt zich in het complex van Swimfun en Sportfun te Joure.

Bereikbaar

Maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur.

Contact

Sewei 3, 8501SP Joure
0513-417648
info@sportbedrijfdfm.nl

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht, staat de directie terzijde met advies en heeft een klankbordfunctie op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Sportbedrijf De Fryske Marren. Tevens richt de Raad van Commissarissen zich op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt het zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, kunnen opereren.

De Raad van Commissarissen komt minimaal zesmaal per jaar bijeen in een vergadering. De stukken en jaarverslagen kunt u vinden op deze pagina. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn maximaal drie maal herbenoembaar.

De specifieke bevoegdheden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van het Sportbedrijf.

Leden

De heer M. (Marc) Kuipers

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Hoofdfunctie 
Bestuurder Huurdersplatform Nieuw Elan
Strategisch consultant, interim directeur en adviseur boardroom

Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Univé Stad en Land Coöperatie en Univé Brandverzekeraar in Apeldoorn (voorzitter HR-commissie en lid audit commissie)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderwoud in Heerenveen
Lid Raad van Commissarissen NV Samenwerking Glasverzekering in Zutphen (voorzitter risk en audit commissie)
Voorzitter Bestuur Stichting Samenwerking Glasverzekering
Penningmeester  Stichting De Versnellingsagenda Noordoost Friesland
Voorzitter Bestuur Stichting De Harmonie Theater te Leeuwarden (lid audit commissie)
Lid Redactiecommissie Toezien – vakblad toezichthouders onderwijs en kinderopvang

Mevrouw K. R. (Kuneke) Schraagen

Lid Raad van Commissarissen

Hoofdfunctie

Dean/ Directeur Instituut voor Communicatie, Media & IT aan de Hanzehogeschool in Groningen

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Stichting Attenta, Sociaal Team AA en Hunze te Gieten

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevormd door twee afgevaardigden vanuit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, zijnde de wethouders.

Remboud van Iddekinge

 

Wethouder Barbara Gardeniers
Barbara Gardeniers

 

Sportbedrijf De Fryske Marren