HomeOnderzoeken

Lopende onderzoeken

Sportbedrijf De Fryske Marren voert diverse lokale onderzoeken uit met betrekking tot sport- en bewegen. Hieronder lees je waar de onderzoeken over gaan. 

Betaalbaarheid van de sport
Het onderzoek

Vanuit het lokaal Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren willen we in gemeente De Fryske Marren inzicht krijgen naar hoeverre de sport betaalbaar is en blijft voor alle inwoners van de gemeente. In het onderzoek zullen de gemiddelde sportuitgaven aan het licht worden gebracht per sport en zal er een enquête verstuurd worden naar de inwoners van de gemeente wat betreft de betaalbaarheid van de sport.

Door de gemiddelde sportuitgaven per sport te koppelen aan de betalingsbereidheid, wordt er uiteindelijk inzichtelijk gemaakt of de sport betaalbaar is in De Fryske Marren.

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen eventuele interventies gepleegd worden zodat iedereen uiteindelijk, ongeacht de financiële status kan sporten.

Afgeronde onderzoeken

Sportbedrijf De Fryske Marren voert diverse lokale onderzoeken uit met betrekking tot sport- en bewegen. Hieronder lees je onze afgeronde onderzoeken.

Gehandicaptensportonderzoek
Het onderzoek

Vanuit het lokaal Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren willen we in gemeente De Fryske Marren het aanbod voor sport en bewegen beter afstemmen op de behoeften van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. Hiermee willen we bereiken dat zij meer plezier aan sport en bewegen beleven en eerder de stap zetten om (meer) te gaan sporten of bewegen. Het in kaart brengen van de sportvraag van gehandicapte inwoners in de gemeente De Fryske Marren dient te leiden tot concrete handvaten, om toekomstig interventies beter te laten aansluiten op de sportvraag.

Door het onderzoek naar de sportvraag van de gehandicapte inwoner van de gemeente De Fryske Marren zal er een duidelijk beeld naar vormen komen van welke sporten de gehandicapte inwoners waar willen uitvoeren en hoe ze op zoek gaan naar deze sporten.

Zo ontvangen inwoners van gemeente De Fryske Marren welke binnen de doelgroep vallen in het najaar van 2021 een oproep tot deelname aan een enquête en wordt er contact opgenomen met lokale sportverenigingen. 

De uitvoering

Dit onderzoek is afgerond en is hier te lezen.

Onderzoek_Inclusief_sporten_en_bewegen_voor_alle_inwoners_in_De_Fryske_Marren

Bewegen in de openbare ruimte
Het onderzoek

Vanuit het lokaal Sport- en Beweegakkoord willen we in de gemeente de Fryske Marren onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken. Hiermee willen we bereiken dat inwoners van de gemeente de Fryske Marren op een laagdrempelige manier worden verleid om te gaan bewegen. Door de huidige mogelijkheden online in kaart te brengen, kunnen inwoners op wijkniveau gemakkelijk zien waar ze terecht kunnen om buiten te bewegen.

Met het gebruik van enquêtes wordt de mening van de bevolking in onze gemeente duidelijk. Daarnaast zullen er ook interviews plaatsvinden waardoor we een idee krijgen van wat er nog mist in de gemeente de Fryske Marren. Het afnemen van de enquêtes en interviews zal dit voorjaar gaan plaatsvinden.

Aan de hand van het bovenstaande kan er een ontwerp worden gemaakt dat ook daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgetest gaat worden.

De uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd tussen februari 2022 en oktober 2022 door Chichi, student Sportkunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Heb je vragen over het onderzoek of wil je contact opnemen n.a.v. van je deelname? Je kunt een mailtje sturen naar ioenema@sportbedrijfdfm.nl

Sportbedrijf De Fryske Marren