HomeOnderzoeken

Lopende onderzoeken

Sportbedrijf De Fryske Marren voert diverse lokale onderzoeken uit met betrekking tot sport- en bewegen. Hieronder lees je waar de onderzoeken over gaan. 

Gehandicaptensportonderzoek
Het onderzoek

Gemeente De Fryske Marren wil haar aanbod voor sport en bewegen beter afstemmen op de behoeften van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. Hiermee wil de gemeente bereiken dat zij meer plezier aan sport en bewegen beleven en eerder de stap zetten om (meer) te gaan sporten of bewegen. Het in kaart brengen van de sportvraag van gehandicapte inwoners in de gemeente De Fryske Marren dient te leiden tot concrete handvaten, om toekomstig interventies beter te laten aansluiten op de sportvraag.

Door het onderzoek naar de sportvraag van de gehandicapte inwoner van de gemeente De Fryske Marren zal er een duidelijk beeld naar vormen komen van welke sporten de gehandicapte inwoners waar willen uitvoeren en hoe ze op zoek gaan naar deze sporten.

Zo ontvangen inwoners van gemeente De Fryske Marren welke binnen de doelgroep vallen in het najaar van 2021 een oproep tot deelname aan een enquête en wordt er contact opgenomen met lokale sportverenigingen. 

De uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen september 2021 en april 2022 door Rosa van Sportbedrijf De Fryske Marren, medewerker sportstimulering. Heb je vragen over het onderzoek of wil je contact opnemen nav van je deelname? Je kunt een mailtje sturen naar rdijkstra@sportbedrijfdfm.nl 

Sport- en beweegaanbod
Het onderzoek

Gemeente De Fryske Marren wil weten of het huidige sport- en beweegaanbod aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente. Door middel van dit onderzoek kijken we naar het huidige sport- en beweegaanbod en wordt er gekeken of dit aansluit op de behoefte van de inwoners.

Door middel van een enquête, die is verstuurd halverwege oktober, wordt er nu gekeken of de behoefte aansluit op het huidige aanbod. Hierna worden er nog enkele interviews afgelegd om nog meer in detail te kunnen achterhalen wat er eventueel veranderd kan worden.

Als dit duidelijk is worden er passende adviezen opgesteld en hierdoor kunnen er eventuele veranderingen worden doorgevoerd

De uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen september 2021 en februari 2022 door Lotte, een Sportkunde Stagiaire van Sportbedrijf De Fryske Marren. Heb je vragen over het onderzoek of wil je contact opnemen n.a.v. je deelname? Je kunt een mailtje sturen naar lvandervelde@sportbedrijfdfm.nl

 

 

 

Betaalbaarheid van de sport
Het onderzoek

Gemeente de Fryske Marren wil inzicht krijgen in hoeverre de sport betaalbaar is en blijft voor alle inwoners van de gemeente. Om dit inzicht te kunnen krijgen is hier een onderzoek voor gestart. In dit onderzoek zullen de gemiddelde sportuitgaven aan het licht worden gebracht per sport en zal er een enquête verstuurd worden naar de inwoners van de gemeente wat betreft de betaalbaarheid van de sport.

Door de gemiddelde sportuitgaven per sport te koppelen aan de betalingsbereidheid, wordt er uiteindelijk inzichtelijk gemaakt of de sport betaalbaar is in De Fryske Marren.

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen eventuele interventies gepleegd worden zodat iedereen uiteindelijk, ongeacht de financiële status kan sporten.

De uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen september 2021 en februari 2022 door Joshua, een Sportkunde stagiair van Sportbedrijf De Fryske Marren. Heb je vragen over het onderzoek of wil je contact opnemen n.a.v. je deelname? Je kunt een mailtje sturen naar jdamhuis@sportbedrijfdfm.nl

Sportbedrijf De Fryske Marren