UpdatesLancering project Spelenderwijs in Beweging

Start project Spelenderwijs in Beweging

 

De motorische vaardigheden van jonge basisschoolkinderen in Nederland gaan hard achteruit. Recent onderzoek van het Mulier Instituut onderschrijft dit. Deze achteruitgang in motorische vaardigheden is mogelijk te wijten aan het wegvallen van het georganiseerde beweeg- en sportaanbod voor basisschoolkinderen tijdens corona: zij konden niet meer bij hun sportvereniging sporten en hadden geen lessen bewegingsonderwijs. Vanuit dit oogpunt is het project Spelenderwijs in Beweging gestart.

Spelenderwijs in Beweging is opgezet met als doel dat kinderen in gemeente De Fryske Marren van 2 tot 7 jaar meer, gevarieerder en gerichter gaan spelen en bewegen thuis, op straat, op school en in georganiseerd (sport)verband. Spelenderwijs in Beweging versterkt de samenwerking tussen vele partijen en partners, zoals scholen, ouders fysiotherapeuten, de GGD, gemeente De Fryske Marren, OER Onderwijs, Sportbedrijf De Fryske Marren, Loes Meerman MRT,  en lokale sportverenigingen.

Tijdens de Nationale Sportweek, van 17 tot en met 26 september werd het project gelanceerd. Door samenwerking met en het gebruik maken van bestaande structuren, worden kinderen tussen 2 en 7 jaar uit De Fryske Marren door Spelenderwijs in Beweging uitgenodigd om meer te bewegen. De Friese kinderen profiteren hiervan; door spel en beweging worden de kinderen fit, vaardig en het brein wordt juist gevormd voor een optimale ontwikkeling. Hierdoor is de kans op leer- en gedragsuitdagingen bij kinderen kleiner. Verder blijkt dat een betere motorische vaardigheid op jonge leeftijd gerelateerd is aan een lagere BMI op latere leeftijd.

Het project wordt financieel ondersteund door Stichting De Friesland en het Lokaal Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren. Stichting De Friesland steunt innovatieve projecten die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg én leven. Ze richten zich op projecten die passen bij de thema’s vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid.

Meer informatie is te vinden op www.sportbedrijfdfm.nl/spelenderwijsinbeweging/ Ook kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar sib@sportbedrijfdfm.nl

 

Sportbedrijf De Fryske Marren